vrijdag 8 januari 2010

Vacature conservator CMC

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden zoekt een nieuwe conservator voor het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ in Den Haag, waar haar historische bibliotheek, archief en museale collectie zijn ondergebracht. De advertentie is hier te vinden.
De positie kwam vrij omdat de vorige conservator, drs. Evert Kwaadgras, enige tijd geleden om gezondheidredenen moest terugtreden. Inmiddels is drs. Marijke de Vries, eerder verantwoordelijk voor de registratie van archieven, aangesteld als directeur van het CMC. Zij zal de werkzaamheden van de nieuwe conservator aansturen. Een prima moment om een sterke kandidaat uit de erfgoedsector aan te trekken, en zo de positie van het CMC in de academische en erfgoedsector naar het niveau te brengen, dat bij een collectie van dit kaliber past.
De voorkeur gaat volgens de advertentietekst uit naar kandidaten die lid zijn van de Orde of een door haar erkende Grootmacht. Laat dit de juiste man/vrouw uit de erfgoedsector niet afschrikken, want het CMC heeft echt het potentieel uit te groeien tot een van de belangrijkste Nederlandse onderzoeks- en studiecentra.

[Exterieur en expositieruimte CMC. Foto's: www.vrijmetselarij.nl]

donderdag 7 januari 2010

Call for papers IAHR

Allison Coudert (University of California Davis), Cathy Gutierrez (Sweet Briar College) en Marco Pasi (Universiteit van Amsterdam) organiseren een panel over het thema Western esotericism and its boundaries: Between discourses of identity and difference op het volgende IAHR congres in Toronto op 15-21 augustus 2010.
De laatste 20 jaar spreken specialisten van 'westerse' esoterie. Deze term heeft implicaties die niet expliciet zijn besproken, en nu aan de orde komen: Waarom zou esoterie als westers gedefinieerd moeten worden? Waar liggen de grenzen van dat westen? Worden Joodse en Islamitische vormen van esoterie hierbij inbegrepen en zo niet, waarom niet? Als de term 'westers' wordt losgelaten, wat zijn de alternatieven? Hoe kan de studie van esoterie een multicultureel aspect krijgen? Door historische invloeden te bestuderen of door een vergelijkende benadering te kiezen?
Contactpersoon voor informatie en het indienen van voorstellen (met cv, voor 31 maar 2010): Marco Pasi. m.pasi@uva.nl.

Congres in USA

Het National Heritage Museum in Lexington (Massachussets, USA) is gastheer voor het congres 'New Perspectives on American Freemasonry and Fraternalism' op 9 april 2010. Het evenement besteedt aandacht aan de nieuwste onderzoeksresultaten op het gebied van broederschapsgeschiedenis in Amerika.
Rond 1900 waren maar liefst 250 broederschappen actief in de USA, met samen zes miljoen leden. De studie van de activiteiten van deze groepen en hun invloed op de Verenigde Staten in heden en verleden biedt nieuwe invalshoeken voor de studie van de Amerikaanse cultuur en samenleving. Sprekers zijn:

- Jessica Harland-Jacobs (University of Florida/auteur Builders of Empire: Freemasonry and British Imperialism, 1717-1927): 'Worlds of Brothers',
- Damien Amblard (City University of New York), 'French Counter-Enlightenment Intellectuals and American Antimasonry: A Transatlantic Approach, 1789-1800',
- Hannah M. Lane (Mount Allison University), 'Freemasonry and Identity/ies in 19th-
Century New Brunswick and Eastern Maine',
- Nicholas Bell (Renwick Gallery, Smithsonian American Art Museum), 'An Ark of the New Republic',
- David Bjelajac (George Washington University), 'Freemasonry, Thomas Cole (1801-1848) and the Fraternal Ethos of American Art',
- Ami Pflugrad-Jackisch (University of Michigan–Flint), 'Brothers of a Vow: Secret Fraternal Orders in Antebellum Virginia',
- Kristofer Allerfeldt (Exeter University), 'Nationalism, Masons, Klansmen and Kansas in the 1920s'.

De deadline voor registratie is 24 Maart 2010. Contactpersoon voor informatie is Claudia Roche, croche@monh.org.

Nieuwe publicaties

Er staat een nieuwe Working Paper van het CRFF online. Nummer 6 in de reeks is een artikel over de geschiedenis en inhoud van de maçonnieke collectie van de Universiteitsbibliotheek Poznan. Het is hier te lezen.

De bekende publicatie van Guy Schrans, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw is verschenen in een herziene, uitgebreide druk. In 1997 verscheen deze verzameling van 200 biografieen van logeleden, voorzien van sociaal-culturele context, als boek van 800 pagina's. De nieuwe versie is uitgebreid met 30 nieuwe biografieen en vele aanvullingen in de overige vermeldingen, en 600 nieuwe titels in de bibliotgrafie. Het boek is te bestellen bij het Liberaal Archief (€ 49 plus verzendkosten).

Jaap Kloosterman was zo vriendelijk ons te wijzen op de pdf-versie van zijn bijdrage aan de sessie ‘Auf der Suche nach der Zivilgesellschaft’ van het congres van het Duitse Instituut voor Geschiedenis te Moskou in 2009: Hidden Centres: The Rise and Fall of the Secret Societies.