zondag 7 december 2008

Lezing Ars Macionica

Op 28 februari organiseert de Belgische studieloge Ars Macionica te Brussel haar jaarlijkse (publieke) lezing over de geschiedenis van de vrijmetselarij. Spreker is kunsthistorica mw. drs. Andréa Kroon,promovendus aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Stichting OVN. Het thema van haar lezing is gerelateerd aan haar promotieonderzoek: Vrijmetselarij in Azië: loges als sociaal-economisch netwerk in de 18de en 19de eeuw?.
De vrijmetselarij heeft zich aan het begin van de 18de eeuw vanuit Engeland verspreid naar het Europese continent en vervolgens naar de rest van de wereld. Na het midden van de 18de eeuw werden loges onder gezag van de Nederlandse Grootloge opgericht in de handelsposten te India, Ceylon en Indonesië, en ook in China en Japan waren Nederlandse vrijmetselaren actief. Vaak werden reizigers op de vooravond van hun vertrek nog even snel ingewijd, waarbij ze soms meerdere graden tegelijk ontvingen. Dat impliceert dat het lidmaatschap van een loge van belang was in de koloniale gebieden, maar roept ook vele vragen op. Welke functie hadden loges langs de handelsroute naar Azië in de 18de en 19de eeuw, wie waren hun leden en wat waren voor hen de voordelen van het lidmaatschap? Welke invloed had de aanwezigheid van Nederlandse vrijmetselaren op de plaatselijke cultuur en economie? In hoeverre werd de locale bevolking bij het logeleven betrokken? Werden autochtonen bijvoorbeeld ook als lid toegelaten? Hoewel het onderzoek naar het onderwerp nog niet is voltooid, geven tussentijdse resultaten aan dat de vrijmetselarij ooit een onmisbaar netwerk en tevens vangnet voor reizigers naar de Oost vormde. Dit werpt een nieuw licht op de culturele en commerciële uitwisseling tussen Oost en West.
De lezing is toegankelijk voor alle belangstellenden, ook niet-leden. Opgave en informatie: Kristiaan.Thys@just.fgov.be.