vrijdag 30 mei 2008

Nieuwe website OVN

Eindelijk is het dan zover. De aangekondigde website van de OVN is vanaf heden online: www.stichtingovn.nl. De website geeft informatie over:

- de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland
- de stand van wetenschappelijk onderzoek op dit vakgebied
- bronnen voor onderzoek (archieven en bibliotheken, opleidingen en onderzoekscentra, literatuur)
- de doelstellingen, onderzoeksbeurzen en activiteiten van de Stichting OVN.

De website is gericht op een breed publiek, waaronder studenten en algemeen belangstellenden, die (nog) niet bekend zijn met het onderwerp. Het project werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Levi Lassen en (het onderdeel Archiefwijzer) door het VSBfonds. Vorm en techniek werden verzorgd door grafisch ontwerper Frits Deys in samenwerking met webdesigner Kor Dwarshuis. De teksten voor het onderdeel ‘Geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland’ werden verzorgd door academici uit het vakgebied.
Natuurlijk is het nu zaak de website meer bekendheid te geven. Donateurs worden dan ook opgeroepen om op hun eigen website een link naar de OVN-site aan te brengen, en studenten en collega's bij gelegenheid op de site te wijzen. Voor uw medewerking zegt het bestuur u bij voorbaat heel hartelijk dank!

(Overigens is deze weblog/digitale nieuwsbrief voor geregistreerde donateurs toegankelijk via een link in de OVN-website. Op termijn zal ze hierin verder worden geintegreerd.)

Call for Papers: The Expression of Freemasonry

De Leerstoel voor de Geschiedenis van de Vrijmetselarij als Intellectuele Stroming en Sociaal-cultureel Europees Verschijnsel aan de Universiteit Leiden organiseert op 27 en 28 November 2008 het congres The Expression of Freemasonry: Its ritual, oratory, poetry, music, literature, art and architecture. De call for papers luidt als volgt:

'For centuries freemasons have led a separate creative existence behind closed doors. The rituals, orations and poetry used in the lodge use words to express the society’s hopes, aspirations, philosophy and approach to religion and society. The music of the lodge includes songs and larger scale cantatas. Many lodges had an orchestra or at least and organist and a choir. Orchestral and piano pieces without words but incorporating Masonic symbolism have also been composed for lodge use. As well as musicians actors have always found a home in the lodge and some masonic plays even found their way onto the public stage as did some operas. These songs, poems, musical works and dramas range from the amusing to the serious, from the occasional to the esoteric, from bawdy to deeply religious.
Freemasonry and esoteric themes have been widely used by authors in the 19th century in Germany and elsewhere for literary works as well as in our own time in e.g. The Da Vinci Code by Dan Brown. Masonic and esoteric influences are also to be seen in the visual arts; for example paintings and theatre scenery. Freemasonry has exerted an important influence on architecture in general and in the design of lodge buildings in particular. A perhaps unexpected influence is to be seen in garden design where some gardens take the visitor on a journey past masonic or esoteric symbols.
All of these various aspects of Masonic culture need to be recorded and interpreted. And when this vast creative effort by members of a closed brotherhood is set in the wider context of the time, place and the society in which masons wrote and created it sheds light on the evolving place of freemasonry in society as a whole. This causes us to ask questions such as ‘did freemasonry influence social development directly or indirectly or was it itself led by the great upheavals of the Enlightenment, revolutions and wars that have beset the last centuries?’

Organizers
The conference is organized by the Chair for the Study of Freemasonry as an Intellectual Current and a Socio-cultural Phenomenon at the Leiden University in the Netherlands. Speakers will be scholars and students from several academic disciplines. The conference has the support of The Order of Freemasons under the Grand East of The Netherlands, The Cultural Masonic Centre ‘Prince Frederik’ (CMC), The Foundation for the Advancement of Academic Research into the History of Freemasonry in The Netherlands (OVN), The Leiden Institute for the Study of Religions (LISOR), The Sub Department History of Hermetic Philosophy and Related Currents (Univ. of Amsterdam) and departments in other universities.

Call for papers and registration
A summary of potential papers is invited, not exceeding 400 words. Papers on the cultural heritage of movements similar or related to freemasonry including esoteric groups are also welcome. A short CV of 250 words or less must be added. The closing date for submissions is Friday 11 July, 2008. The Conference committee will inform speakers if their concept for a paper has been accepted by 1 August 2008.
The conference will take place in the Lipsius Building of the Leiden University in the Netherlands. The event will be accessible to all who are interested in attending, but due to a limited number of seats registration will be required. Registration fees will be announced shortly. For more information or preliminary registration, please contact the conference organizers at: f.m.conference.leiden08@gmail.com

The conference will be preceded by the inaugural lecture of Professor Malcolm Davies, Chair for the Study of Freemasonry (as an Intellectual Current and a Socio-cultural European Phenomenon) at the University of Leiden on 25 November 2008.
Scholars who are considering attending both events may also be interested in visiting (at their own opportunity) the important major historical collections for the study of freemasonry and western esotericism in The Netherlands: the Cultural Masonic Centre ‘Prince Frederik’ (The library of the Dutch Grand Lodge) in The Hague and/or the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. Seating at the inaugural lecture is limited. If you would be interested in attending the lecture please contact: m.g.davies@religion.leidenuniv.nl'

Zeevarende vrijmetselaren

Tijdens het Internationale Congres voor Marine Geschiedenis, dat plaatsvindt op 25 juni 2008 in Old Royal Naval College, Greenwich (UK), zal een sessie gewijd worden aan vrijmetselarijgeschiedenis. Sprekers zijn:

- Dr. Helen Doe en Prof. Roger Burt,'Maritime Masons in Cornwall in the 19th Century',
- Dr. Dan Weinbren, 'Masonic Networks in a 19th Century Port',
- Prof. Andrew Prescott, 'Membership of Masonic Lodges in Some Northern Port Towns, 1780-1830',
- Dr. Andreas Önnerfors, 'Swedish Freemasonry in the Caribbean: a Multinational Lodge in the Port Town of Gustavia on St. Barthélemy around 1800'.
Meer informatie en samenvattingen van papers zijn te vinden op de website.

Dat dit vrijmetselarij en maritieme geschiedenis een 'hot' item is, blijkt uit een geplande publicatie. De Franse organisatie voor maritieme geschiedenis geeft binnenkort de tweede editie uit van het Dictionaire des Marins Francs-macons , een naslagwerk met meer dan 3100 vermeldingen van vrijmetselaren die iets met de zeevaart te maken hadden.
Publicatiegegevens: Dictionaire des Marins Francs-maçons. Gens de mer et professions connexes aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles , Éditions Le Phare de Misaine, 2de editie 2008, 315 pp., ISBN 978-2-9506837-9-3. Prijs: € 19,50 excl. porti.
Bestelling via: Association Ponantaise d’histoire maritime (ASPOMA), aspoma@rllaperouse.org

Vrijmetselarij in Latijns Amerika

Het tweede 'Symposium on the History of Freemasonry and Patriotic Associations in Latin America and the Caribbean' wordt georganiseerd in La Habana op Cuba van 5 tot 8 december 2008. De volledige (Spaanstalige) tekst van de call for papers kan worden opgevraagd bij de organisatie: Lic. Esther Lobaina Oliva, restherl@infomed.sld.cu

Nieuws van het CRFF

Van het Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism (CRFF) aan de Universiteit Sheffield ontving de OVN een aantal nieuwsberichten, die wij graag aan u doorgegeven:

Nieuw online tijdschrift
Om de uitwisseling van onderzoeksgegevens te bevorderen tussen academici met interesse in de geschiedenis van de vrijmetselarij, is het Centre for Research into Freemasonry aan de Universiteit Sheffield begonnen met een online tijdschrift: CRFF Working Paper Series (ISSN 1756-7645). Daarop zijn thans drie artikelen gratis te downloaden:

- 'Editorial', Andreas Önnerfors,
- 'A History of British Freemasonry 1425-2000', Andrew Prescott,
- 'Researching Freemasonry: Where Are We?', J.A.M. Snoek.

Vooral het laatste artikel van OVN-bestuurslid Jan Snoek verdient aandacht, omdat het voor het eerst de stand van onderzoek op het vakgebied overzichtelijk in kaart brengt.

Nieuw vaktijdschrift en boekenreeks
Verder bereid het CRFF een nieuw, academisch tijdschrift voor het vakgebied voor. Het Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism zal in 2009 verschijnen by Equinox Publishers. Daarnaast zal de boekenserie Sheffield Studies in the History of Freemasonry and Fraternalism worden opgezet, waarbinnen bijvoorbeeld proefschriften kunnen worden gepubliceerd.

Oprichting Zweedse vakorganisatie
Tijdens het congres van Zweedse historici in Lund in april 2008, is het Swedish Academic Network for Research into Freemasonry and Associational Life (SAFFS) in het leven geroepen. De eerste activiteiten van het netwerk bestond uit het organiseren van een sessie over vrijmetselarij in de 18de eeuw op het genoemde congres. Meer informatie: dr. Andreas Önnerfors, director CRFF, A.Onnerfors@sheffield.ac.uk.

ICHF 2009

In 2007 werd het eerste International Conference on the History of Freemasonry (ICHF) in Edinburgh met veel enthousiasme ontvangen. Er waren meer dan 60 sprekers uit alle werelddelen, die in drie dagen van drie parallelsessies verslag deden van hun onderzoek. Het congres heeft daarmee behalve een vakinhoudelijke betekenis ook een belangrijk netwerkelement gekregen.
De organisatie kreeg echter ook behoorlijk wat kritiek. Zo waren de inschrijfkosten hoog (in 2009 zal dat ca. 250 pond zijn) en werd zelfs sprekers geen tegemoetkoming geboden, waardoor verschillende academici en studenten op het vakgebied niet konden deelnemen. En hoewel het lezingenaanbod zeer divers was, betekent de keuze voor parallelsessies dat iedere deelnemer slechts 1/3 van het programma konden volgen en daarbij vaak moest kiezen tussen twee voor hem/haar relevante thema's.
Het tweede ICHF zal plaatsvinden in Edinburgh van 29 tot 31 mei 2008. Het evenement staat dit maal in het teken van de 250-ste geboortedag van Robert Burns. Een uitgebreide vooraankondiging is te vinden op de website van het organisatiebureau, waaraan de coordinatie is uitbesteed.

vrijdag 9 mei 2008

Nieuwe publicaties

Vrijmetselarij in Rusland
In de serie Slavica Occitania van de Universiteit van Toulouse verscheen in 2007 een themanummer getiteld La franc-maçonnerie et la culture russe van 600 pagina's.

Rituelen van de hoge graden
'An introduction into the High degrees of freemasonry', een hoofdstuk uit Henrik Bogdan's Western Esotericism and Rituals of Initiation, SUNY Press 2006, is online beschikbaar gemaakt op de Italiaanse maçonnieke website Pietre Stones.