maandag 24 februari 2014

Studiedag voor promovendi op vakgebied geschiedenis van de vrijmetselarij

Op donderdag 13 maart wordt de derde studiedag voor doctorandi, die hun proefschrift over vrijmetselarij voorbereiden, gehouden. Na Londen en Brussel zal deze editie plaatsvinden in Bordeaux. Opnieuw ligt de organisatie in handen van Andrew Pink (University College London), Cécile Révauger (Université Bordeaux Montaigne) en Jeffrey Tyssens (Vrije Universiteit Brussel). De studiedag biedt doctorandi de gelegenheid om aan vakgenoten en specialisten hun lopend onderzoek voor te stellen. Presentaties worden gegeven door doctorandi Amanda Brown, Simon Deschamps, Rachel Kopelman, Miguel Hernandez, Brinda Venkaya Reichert en Christian Meyer. De studiedag vindt plaats tussen 9u en 15u30 in het Maison des Sciences de l'Homme, Université Bordeaux Montaigne, Frankrijk. Meer info via deze link.donderdag 20 februari 2014

Call for papers: sessie westerse esoterie op AAR congres 2014

In 2014 zal de academische studiegroep voor Westerse esoterie opnieuw een sessie organiseren op het congres van de American Academy for Religions, dat dit jaar in San Diego wordt gehouden. Medeorganisator is dr. Marco Pasi van de leerstoelgroep 'Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen' aan de Universiteit van Amsterdam. Zie voor meer info en een call for papers de Engelstalige blog van de OVN.

maandag 10 februari 2014

Nieuw bestuurslid OVN: Jimmy Koppen


Het bestuur van de stichting OVN wordt sinds kort versterkt door drs. Jimmy Koppen. Hij is historicus, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA), Vrije Universiteit Brussel te Brussel, tevens lid van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE) en docent aan Vesalius College Brussels. Koppen publiceert regelmatig over vrijmetselarij, humanisme en politieke geschiedenis van België. Van zijn hand verscheen onder meer Passer en Davidster. De strijd van de Duitse bezetter en de collaboratie tegen de vermeende samenzwering van vrijmetselaars en joden in België, 1940-1944. Daarnaast schreef hij Vrijmetselarij voor Dummies, tevens de titel van zijn persoonlijke blog over vrijmetselarij. Later dit jaar verschijnt zijn nieuwe publicatie, De Paradox van Vrijmetselarij. Heden en toekomst van de Loge in België.