vrijdag 24 juli 2009

OVN breidt aandachtspunten uit

De stichting OVN heeft statutair als aandachtspunt: het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en haar voormalige grondgebieden. Sinds oprichting van de stichting in 2001 is het bestuur echter duidelijk geworden, dat vrijmetselarij niet los gezien kan worden van verwante organisaties, zoals broederschappen (Odd Fellows, Mechanics, etc.) en westers esoterische organisaties (theosofie, antroposofie, rozenkruizers, etc.). Bovendien is gebleken, dat het culturele erfgoed van al deze verwante organisaties dezelfde problematiek kent als maconnieke collecties, en onderzoekers in die vakgebieden dezelfde behoefte hebben aan financiele steun. Het bestuur van de stichting OVN heeft dan ook besloten haar doelstelling statutair uit te breiden naar vrijmetselarij 'en verwante organisaties'.
Dit verbreedt tevens de mogelijkheden voor donateurs- en subsidiewerving, als ook tot het formaliseren van de samenwerking met de leerstoel Geschiedenis van Hermetische Filosofie en Verwante stromingen aan de Universiteit van Amsterdam (welke in de praktijk al geruime tijd plaatsvindt, net als de samenwerking met de Leidse leerstoel voor vrijmetselarijgeschiedenis).

dinsdag 7 juli 2009

Nieuwe collegereeks vrijmetselarij in Leiden

[Update d.d. 5-9-2009: onderstaande collegereeks is uitgesteld. Bericht volgt]

De bijzondere leerstoel Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel aan de Universiteit Leiden verzorgt na de zomer opnieuw een reeks hoorcolleges: De Vrijmetselarij: zijn ideeën geschiedenis en culturele erfgoed. De colleges worden gegeven door prof.dr. Malcolm Davies, vermoedelijk zal dit maal Engels de voertaal zijn. Het programma is als volgt:

- 11 september: Inleiding: Wat is vrijmetselarij? Een korte geschiedenis;
- 18 september: Symbolen in de vrijmetselarij; een uitleg over de bekendste symbolen;
- 25 september: De ritualen van de vrijmetselarij, herkomst, vorm en inhoud;
- 2 oktober: Muziek en vrijmetselarij, met muziek van o.a. Naumann, Nicolaï, Sibelius en Pijper;
- 9 oktober: De dichtkunst in en over de vrijmetselarij, Liederen en korte gedichten voor logegebruik. De langere (feest-)gedichten en cantates;
- 16 oktober: Toneelstukken met de vrijmetselarij als thema; acteurs en musici;
- 23 oktober: De vrijmetselarij in de literatuur, van Telemachus via de ‘Bildungsroman’ tot de Nederlandse literatuur in de 20e eeuw;
- 30 oktober: De vrijmetselarij en de esoterie in de kunst, het tableau en de beeldhouwkunst. De tentoonstellingen van de ‘Ordre de la Rose-Croix Catholique, de Temple et du Gral’;
- 6 november: De vrijmetselarij en de esoterie in de architectuur;
- 13 november: Mozart en de vrijmetselarij, zijn cantates, treurmuziek en Opera’s;
- 20 november: De ideeëngeschiedenis van de vrijmetselarij (1);
- 27 november: De ideeëngeschiedenis van de vrijmetselarij (2).

De colleges vinden plaats in de Universiteit Leiden op vrijdagmiddag, 13.00-15.00 uur en zijn toegankelijk voor zowel reguliere studenten, als belangstellende toehoorders. Inschrijving is verplicht, deelnamekosten zijn (voor niet-studenten) € 175,-. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Faculteit Geesteswetenschappen, Mw. Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@let.leidenuniv.nl, t 071 5272570.

10 jaar leerstoel GHF

Tijd vliegt! Het is alweer tien jaar geleden dat de leerstoel Geschiedenis van de Hermetische Philosofie en Verwante Stromingen (GHF) werd opgericht aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende dit decennium heeft de leerstoel een aanzienlijke bijdrage aan het vakgebied geleverd, onder meer door een BA- en MA-opleiding voor de geschiedenis van de westerse esoterie vorm te geven, door in samenwerking met Brill Academic Publishers de succesvolle Aries tijdschrift- en boekenreeks voor het vakgebied op te zetten, door diverse congressen te organiseren en door de oprichting van ESSWE te stimuleren. Om maar te zwijgen over de vele academische publicaties dat door de medewerkers van de leerstoel werd geproduceerd. En ook de Stichting OVN vond de afgelopen jaren ondersteuning bij haar activiteiten van de leerstoel.
Om deze mijlpaal te vieren biedt de leerstoel een internationaal congres aan, waarin zij terugblikt op de ontwikkeling van het vakgebied: Hermes in de Academy. Meer informatie en het congresprogramma zijn te vinden op de website van de leerstoel. Registratie vooraf is vereist.