zaterdag 26 april 2008

MA-scriptie over occulte bibliotheken

Wie geinteresseerd is in bibliotheekcollecties op het vakgebied van westerse esoterie en vrijmetselarij, zal hebben gemerkt dat openbare bibliotheken dergelijke literatuur traditioneel onderbrengen in rubrieken als 'occultisme' en 'bijgeloof'.
Cecile Dubuis, thans bibliothecaris bij het University College London, wijdde een MA-scriptie aan het onderwerp. Deze is kosteloos als pdf te downloaden. In de tekst komen zowel classificatiesystemen, als diverse collecties op het vakgebied en de traditionele houding van het bibliotheekwezen ten opzichte van het onderwep aan de orde.
(met dank aan Rick Sheridan voor de tip)

Call for papers CCWE

In Cambridge wordt op 11 oktober 2008 het 2de congres van het Cambridge Centre for the study of Western Esotericism georganiseerd. Het thema is 'Western Esotericism & the Arts' (een onderwerp dat na het OVN congres in 2005 steeds opnieuw door organisaties op het vakgebied als congresthema is gekozen). De call for papers luidt als volgt:

'Artists in the literary, musical and visual fields have long been influenced by and involved with esoteric teachings and practices, some of these connections are well known, Botticelli and astrology, Mozart and Freemasonry, Yeats and the Hermetic Order of the Golden Dawn, but many remain less known or hidden, so that the extent and importance of these influences tends to have been underestimated or unrecognised.
Papers are invited which look at Western Esotericism and the Arts, from a variety of academic and practitioner disciplines. Please send an email of your abstract in a hundred words to Dr Sophia Wellbeloved: sophia@gurdjieff-books.net. Deadline is 31 May 2008.

The Cambridge Centre for the study of Western Esotericism is independent of any academic or esoteric communities, the co-ordinators share an interest in the need for a wider dialogue between scholars and practitioners in the field of Western Esotericism and in the establishment of a secular space in which an interdisciplinary network can thrive. See further details at www.ccwe.wordpress.com.'

Leerstoel in Cuba

Hoezeer de studie van de vrijmetselarij in academische kringen wereldwijd in opmars is, blijkt wel uit de recente oprichting van een academisch onderzoekscentrum en netwerk in Cuba, gericht op de de studie van vrijmetselarij in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Professor Eduardo Torres Cuevas werd als director van dit nieuwe centrum aangewezen. In december 2008 zal een congres in La Habana opnieuw aandacht vragen voor de geschiedenis van de vrijmetselarij in Cuba, Latijns Amerika en de Caribische eilanden.

dinsdag 8 april 2008

Nieuwe editie Archiefwijzer

Als gevolg van onverwacht grote belangstelling is de gehele 1ste editie van de Archiefwijzer maçonnieke archieven alweer vergeven aan belangstellenden. De OVN bereidt dan ook een 2de editie voor, waarin bovendien adreswijzigingen en aanvullingen op de vermelde archiefgegevens zijn opgenomen. Donateurs worden daarom opgeroepen om eventuele correcties en wijzigingen door te geven aan het bekende adres. De nieuwe druk zal over ca. 3 weken gereed zijn en kan worden aangeboden tegen kostprijs (€ 10,- + porti).

Nieuwe medewerker CRF

Het Centre for Research into Freemasonry aan de Universiteit van sheffield wordt sinds kort versterkt door een nieuwe 'Research Support Coordinator': Dorothe Sommer, MA.
Sommer is afkomstig uit Duitsland, waar zij Politieke geschiedenis van het Midden Oosten en Rhetoriek studeerde. Zij behaalde haar M.A. echter aan de Universiteit van Tel Aviv. Thans verricht zij naast haar werkzaamheden voor het CRF een promotieonderzoek naar de geschiedenis van de loges onder de Grand Lodge of Scotland in Syria en Libanon aan het eind van het Ottomaanse rijk. De komende lezingenreeks van het CRF zal dan ook ingaan op de geschiedenis van de vrijmetselarij in het Midden Oosten.
Sommer is te bereiken via email: d.sommer@sheffield.ac.uk

Verslag studiedag GODF

Van het Centre for Research into Freemasonry aan de Universiteit van Sheffield ontvingen we een verslag van een recente studiedag rond het thema 'Can Freemasonry be Secular?', die op 2 februari 2008 plaatsvond in Londen:

'By invitation of the Grand Orient de France freemasons in the UK, a public scholarly seminar took place in London 2nd of February [...] The following abstracts give an impression of the general outline of the event:

Priest-wrought and law-protected? Approaches to the History of Secularism and Laïcité in Great Britain, by prof. Andrew Prescott
Laïcité is a French concept that has no exact translation in English. It is a term used to describe the movement to ensure the separation of church and state. The fact that this French word is not used in English might be taken as meaning that the concept has also failed to take root in Britain. However, we nevertheless think of modern Britain as a secular society. In France, Freemasonry has been at the vanguard of the movement for the separation of church and state. In the nineteenth century, a number of British radicals who thought the influence of the church in British life a bad thing were also interested in how far Freemasonry in the French tradition might be used to advance the secularisation of the British society. The best known of these radicals was the atheist Charles Bradlaugh. This paper explores how far the nineteenth-century British free-thought movement was related to parallel movements abroad, and argues that this historic dimension is important in understanding modern issues of multi-culturalism and religious tolerance.

History of Belgium's Freemasonry Progress and Secularism, by 
prof. Jeffrey Tyssens
Belgian Freemasonry is a typical example of what is sometimes referred to as “Latin” freemasonry. In its confrontation with Roman Catholic clericalism, Belgian lodges developed a militant anticlerical stance at an early stage and became essential actors in liberal politics and secular counterculture. Eventually, they also became the locus where more radical ideas –socialist or even anarchist– could be discussed. If this political militancy faded away, they retained their character of thought societies with a distinctive secular flavour.

The social impact of French Freemasonry over three centuries: a global approach, by Pierre Mollier
One of the most important debates in French masonic historiography concerns freemasonry's contribution to the broader development of French social and political life. As a large number of masons were active in French politics between 1880 and 1940, historians and the general public in France have tended to assume that masonry has been, and is still, deeply involved with social and political affairs. It is therefore necessary to enquire: when did French freemasonry first develop this image and to what extent did freemasonry's many political adherents carry their masonic ideals into the public arena? Was this the outcome of historical development brought about by historical circumstance, or is there something more deeply rooted within the French craft, inherited from its earliest years?

(Quoted from logehiram.com/conf-eng/)'

Calls for papers EASR / ESSWE

Van de Leerstoelgroep Hermetische filosofie en verwante stromingen ontvingen wij de volgende calls for papers:

EASR
'Papers are invited for two panels on the academic study of esotericism at the annual conference of the European Association for the Study of Religion (EASR), 7-11 September 2008, Brno, Czech Republic. The panels ‘The Political Temptations of Western Esotericism’ and ‘Ex Oriente Lux: The Presence of Western Esotericism in Eastern Europe' are organized by the Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents at the University of Amsterdam in collaboration with the European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE).
Deadline for abstracts is 24 april 2008! For more information and registration see: http://www.phil.muni.cz/relig/easr2008/.
For the full text of the call for papers and submission of proposals, please contact: Osvald Vasicek, MA (o.vasicek@uva.nl)'

ESSWE
The second International Conference of the European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE) will take place in Strasbourg, July 2009. For more information, please see the website: www.esswe.org.