zondag 29 december 2013

Adreswijziging Stichting OVN

Per 1 januari 2014 wijzigt het postadres van de Stichting OVN. Noteer a.u.b. de nieuwe gegevens in uw bestand, om te voorkomen dat uw berichten ons niet bereiken:
Stichting OVN
Postbus 65700
2506 EA Den Haag
Het e-mailadres blijft ongewijzigd (info@stichtingovn.nl).

ANBI-status Stichting OVN

Recentelijk is het overheidsbeleid ten aanzien van goede doelen en particuliere giften herzien, en zijn de regels waaraan charitatieve organisaties moeten voldoen aangescherpt. De Stichting OVN is door de belastingdienst is dit jaar opnieuw formeel erkend als ANBI (= algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat donaties aan de OVN volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar blijven. Per 1 januari 2014 zijn ANBI's overigens verplicht een aantal gegevens over haar bestuur en beleid te publiceren op hun website. U vindt deze informatie voortaan onder het nieuwe tabblad 'ANBI' op deze website.

maandag 14 januari 2013

Enchanted Modernities

'Enchanted Modernities: Theosophy, Modernism and the Arts, c. 1875-1960' is een nieuw interdisciplinair academisch project. Een netwerk van internationale experts op het gebied van kunst, muziek en literatuur zal onderzoeken welke relatie de visuele, materiele en podiumkunsten hadden met Theosofie, modernisme en mysticisme tussen ca. 1875 en 1960. Onderzoekers zullen in beeld brengen hoe kunstenaars, schrijvers en acteurs in contact kwamen met Theosofie en andere mystieke praktijken, en hoe Theosofisch gedachtengoed, met name verspreid door Helena Blavatsky en Annie Besant, een artistieke uitingsvorm kreeg. Lees hier meer over het project.

Lezingenreeks CIERL

Het Centre Interdisciplinaire d'Etude des Religions et de la Laïcité in Brussel organiseert een lezingenreeks over vrijmetselarij, die in februari 2013 van start gaat. Lezingen worden door verschillende gastsprekers in het Frans gegeven. Het programma is hier te downloaden.