zaterdag 5 september 2009

Colleges vrijmetselarij uitgesteld

De collegereeks, die in september-november 2009 door de leerstoel Vrijmetselarij aan de Universiteit Leiden zou worden verzorgd, is uitgesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Faculteit Geesteswetenschappen, Mw. Dr. J.G. Mooi, j.g.mooi@let.leidenuniv.nl, t 071 5272570.