dinsdag 11 augustus 2009

Nieuw vaktijdschrift

De CRF Nieuwsbrief meldt het verschijnen van een nieuw online-vaktijdschrift: REHMLAC (Revista de Estudios de la Masoneria Latinoamericana y Caribeña, ISSN 1659-4223). Het eerste nummer bestaat uit een selectie van bijdragen aan congressen in 2007 en 2008, waaronder artikelen van bekende auteurs als José Antonio Ferrer Benimeli, Andreas Önnerfors, Eric Saunier en Miguel Guzmán-Stein.

QC studiedag

De Duitse studieloge Quatuor Coronati organiseert op 10 en 11 oktober 2009 een studiedag over het thema 'Religion und religiöse Aufklärung in der Freimaurerei'. Deze dag is ook toegankelijk voor geinteresseerde niet-leden. Sprekers zijn:

- Ronald Pokoyski MA, Jena, 'Erscheinungsformen des Religiösen';
- Prof. Dr. Monika Neugebauer-Wölk, Halle, 'Esoterische Religiosität und ihre Bedeutung für die Freimaurerei';
- Prof. Dr. Jan Snoek, Heidelberg, 'Religion und Religiosität in der „frühen“ Freimaurerei';
- Dr. Mathias Pöhlmann, Berlin, 'Gottesdienst und freimaurerisches Ritual: Überscheidungen, Unterschiede, Gegensätze';
- Prof. Dr. Herbert Schnädelbach, Hamburg, 'Die Bedeutung der Religion in der deutschen Gegenwartsgesellschaft';
- Prof. Dr. Hans-Hermann Höhmann, Köln, 'Zum Religionsdiskurs in der deutschen Freimaurerei';
- Prof. Dr. Eugen Drewermann, Paderborn, 'Wozu Religion?'.

Meer informatie en aanmelding: Winfried Brinkmann, wibrin@htp-tel.de

maandag 3 augustus 2009

Archief Le Droit Humain naar Haags Gemeentearchief

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain' verhuist binnenkort vanuit Den Haag naar een nieuw onderkomen Nieuwegein. Hoewel haar historische bibliotheek van ca. 5000 titels meeverhuist, geldt dit niet voor het historisch archief. Het archiefdeel uit de periode voor 1980, dat ca. 15 strekkende meters omvat, wordt gedurende 3 jaar tijdelijk ondergebracht in het Haags Gemeentearchief. Hier zijn de juiste klimaatomstandigheden en beveiliging aanwezig, en worden tevens faciliteiten geboden voor professionele inventarisatie.

De Stichting OVN was betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor de verhuizing naar het Gemeentearchief. Het archief omvat niet alleen stukken van het Hoofdbestuur, ook dat van vele loges, zoals notulen, ledenlijsten, correspondentie en documentatie van logegebouwen. Le Droit Humain heeft ervoor gekozen om ook diverse ritualen en tijdschriften uit haar bibliotheek uit de periode voor 1945 op te nemen in haar archief, omdat deze zeer zeldzaam en kwetsbaar zijn. Daarnaast is een aantal duplicaten, waaronder jaargangen van het tijdschrift Lux Orientis van de Nederlands-Indische loges en het Bulletin van de Nederlandse Federatie, geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek.

De vooruitstrevende beleidsbeslissing van Le Droit Humain en de verleende medewerking van het Haags Gemeentearchief maken straks een belangrijke studiebron toegankelijk. Wanneer dit archief eenmaal geraadpleegd kan worden, geeft dat ongetwijfeld aanleiding om de geschiedenis van de moderne vrijmetselarij in Nederland volledig te herzien. Tot nu toe waren immers alleen archieven van masculiene Orde toegankelijk. Juist de archieven van gemengde Orden uit het begin van de 20ste eeuw bevatten informatie over de relatie tussen vrijmetselarij en vernieuwende maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, varierend van de vegetariersbond en vereniging voor lijkverbranding en van de vrouwenemancipatie tot de kinderbescherming, maar ook de theosofische en antroposofische vereningen. Onder de leden van Le Droit Humain bevond zich vooral de intellectuele en artistieke avant-garde, waaronder een aantal bekende kunstenaars en architecten. Reden om reikhalzend naar de voltooiing van de archiefinventaris uit te zien.
De Stichting OVN hoopt dat het voorbeeld van Le Droit Humain ook door andere maçonnieke en esoterische organisaties gevolgd zal worden, en kan hierbij desgewenst advies en praktische ondersteuning bieden.

[Afbeeldingen: archief voor de conserverings- en inventarisatiewerkzaamheden; depot van het Haags Gemeentearchief.]