ACTIVITEITEN

Om de uitwisseling van kennis en onderzoeksresultaten op het vakgebied uit te wisselen, organiseert de stichting OVN bij gelegenheid lezingen, cursussen en symposia voor een breed publiek:

25/5/2023: Internationale studiedag 
‘Een in de wereld ongeëvenaarde erfgoedcollectie'
Studiedag waarbij academische experts uit USA, UK, Duitsland, Zweden, België en Nederland vertellen over de geschiedenis van het Vrijmetselarij Museum. Deze collectie weerspiegelt niet alleen de ontwikkeling van de vrijmetselarij, haar tolerante gedachtengoed en bijzondere rituele traditie, maar ook 300 jaar Nederlandse geschiedenis, en het leven en werk van 70.000 leden. 
Voorinschrijving is nu al mogelijk via info@stichtingovn.nl
Het programma met info over deelnamekosten, locatie etc. is te vinden op deze pagina. Voertaal is Engels.

7/5/2023: 'De onderzoeker vertelt' (4)
Lezing door Fraser Noble MA over 'Freemasonry on the Wild Coast. 
Studying Adriaan Anthony Brown's time in Esequibo 1773-1781'. 
Info en aanmelden via eventbrite.

---

2024 
Voor 2024 is een internationaal symposium over de roof van vrijmetselaarserfgoed in de Tweede Wereldoorlog gepland.

---

Hieronder vindt u voorbeelden van onze eerdere activiteiten:

- Cursus Vrijmetselaarsarchieven als bron voor historisch onderzoek in samenwerking met het Haags Gemeentearchief (2009, 2016) en CBG/Centrum voor familiegeschiedenis (2023);

- Lezingenmiddag Geheim Den Haag. Vrijmetselaarstempels en andere esoterische gebouwen rond 1900 in de Koninklijke Bibliotheek (2011);

- Cursus Het verleden behouden voor de toekomst. Professioneel beheer en subsidiewerving voor logearchieven, -voorwerpen en -gebouwen voor leden van vrijmetselaarsloges (2009);

- Congres in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag: Geheime kennis. De bijzondere bibliotheken en archieven van maçonnieke en esoterische organisaties in Nederland (2008);

- Voorlichtingsdag over doelstellingen en activiteiten van Stichting OVN in het Haags Logegebouw (2008);

- Internationaal congres in Slot Schwetzingen (Duitsland) en publicatie congresbundel: Symbolism in 18th Century Gardens. The Influence of Intellectual and Esoteric Currents, such as Freemasonry (2006);

- Lezingenreeks over academisch onderzoek naar vrijmetselarij en westerse esoterie in samenwerking met Aries/Leerstoel GHF, Universiteit van Amsterdam (2006).

- Internationaal congres in de Koninklijke Bibliotheek en publicatie congresbundel: Masonic and Esoteric Heritage. A New Perspective for Art and Heritage Policies (2005).

- Lezingenreeks Wetenschappers vertellen over vrijmetselarij in het Haags logegebouw (2005);

- Congres aan de Universiteit Leiden en publicatie congresbundel: Vrijmetselarij in Nederland. Een kennismaking met de wetenschappelijke studie van een ‘geheim’ genootschap (2003).