BEURZEN

Ondanks de groeiende interesse in de academische studie van de vrijmetselarij en de westerse esoterie, zijn er maar weinig financiële middelen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar vrijmetselarij en westerse esoterie. Universitaire fondsen zijn als gevolg van bezuinigingen beperkt en richten zich vrijwel uitsluitend op voltijdonderzoek. Daarnaast zijn veel instellingen en subsidiegevers nog altijd onbekend met dit nieuwe onderzoeksgebied. Hierdoor valt het onderwerp buiten bestaande ondersteuningsregelingen en worden kansen gemist.
Degelijk onderzoek vergt professionele inzet en brengt nu eenmaal reis- en materiaalkosten met zich mee. Daarom stelt de stichting OVN periodiek onderzoeksbeurzen ter beschikking van studenten, promovendi en senior onderzoekers. Deze worden mogelijk gemaakt door de bijdragen van individuele donateurs. Informatie is te verkrijgen via info@stichtingovn.nl. 
In verband met corona en de verminderde toegankelijkheid van archieven is voor 2020-2022 een aanvraagstop ingesteld.

Toegekende onderzoeksbeurzen:

- een Franse academicus voor verblijf en onderzoek naar 18de-eeuwse vrijmetselaarsrituelen in de Kloss-bibliotheek in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;

- een Nederlandse academicus voor verblijf en onderzoek naar de relatie tussen vrijmetselarij en muziekgeschiedenis in de 18de en 19de eeuw in diverse Europese collecties;

- een Nederlandse studente voor het opstellen van een overzicht van uitgevers van maçonnieke publicaties in de 18de eeuw;

- twee samenwerkende Scandinavische onderzoekers op het vakgebied voor verblijf en onderzoek in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;

- een Nederlandse academicus voor onderzoek naar de relatie tussen vrijmetselarij en kunstgeschiedenis in het Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’ te Den Haag;

- een Nederlandse academicus voor onderzoek naar de relatie tussen vrijmetselarij en muziekgeschiedenis in diverse Europese collecties;

- een Nederlandse student voor het opmaken van een professionele archiefinventaris van het historische archief van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.