DOEL OVN

De Stichting OVN werd in 2001 opgericht op particulier initiatief door academici die vanuit verschillende vakgebieden onderzoek verrichten naar de geschiedenis van de vrijmetselarij en westerse esoterie.
De Stichting OVN is een onafhankelijke academische organisatie; zij is dus niet verbonden aan enige vrijmetselaarsorganisatie. Het doel van de stichting is omschreven in haar statuten:
(…) het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek vanuit alle disciplines naar de geschiedenis van de vrijmetselarij en verwante stromingen in Nederland en haar voormalige grondgebieden, in de periode vanaf hun ontstaan tot op heden, alsmede het bevorderen van de (internationale) verspreiding van de verkregen kennis en onderzoeksresultaten op dit vakgebied, en het behoud van relevant cultureel erfgoed.
Om dit doel te bereiken, verstrekt de stichting in de eerste plaats onderzoeksbeurzen op het vakgebied aan studenten. In de tweede plaats vervult zij een advies- en loketfunctie voor een breed publiek. Zo verzorgt de Stichting bij gelegenheid publieksactiviteiten en publicaties, en coördineert zij erfgoedprojecten en academische werkgroepen.

De website van de stichting is in 2008 opgezet als de eerste online wegwijzer voor het vakgebied. Ze gaf een helder overzicht van de geschiedenis van de vrijmetselarij en verwijst naar relevante literatuur, collecties, opleidingen en onderzoekscentra in binnen- en buitenland. Ook is in de website een digitale versie van de Archiefwijzer maçonnieke archieven opgenomen. Inmiddels is de wet van de remmende voorsprong van toepassing: de website en deze blog zijn enigzins gedateerd en andere portals en social media geven ook veel informatie. Achter de schermen wordt daarom aan een volledige update gewerkt. 

Met deze activiteiten beoogt de stichting beheerders van maçonnieke en esoterische collecties, studenten en academici, erfgoeddeskundigen en algemeen geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen en zo interdisciplinaire samenwerking en kennisoverdracht te stimuleren.